آینده نگاری و سناریوسازی ظهور نسل پیر در آینده و مراقبت های لازم با توجه به دیجیتالی شدن امور رفاهی در نظام جمهوری اسلامی ایران در آینده

پیام:
چکیده:
در این پژوهش به دنبال شناسایی و دسته بندی ذهنیات مختلف بر اساس ادبیات پژوهش و اجماع نظرات خبرگان برای آینده نگاری رخدادها و مشکلات احتمالی پیش روی نسل آتی پیر با توجه به دیجیتالی شدن امور رفاهی در نظام جمهوری اسلامی ایران در آینده هستیم. در این پژوهش از فن دلفی که فنی آینده نگرانه و بر اساس نظرات خبرگان و اجتماع است، استفاده شده است. تصاویر آینده شامل ساختارهای ذهنی است. رویکرد این مقاله عمدتا توصیفی و اکتشافی است. در این پژوهش از نظرات 38 متخصص در راندهای دلفی استفاده شده است که در ابتدا 12 نفر از اعضا انتخاب شدند و توسط نمونه گیری گلوله برفی نفرات بعدی معرفی شده اند و در فرایند پژوهش مشارکت کرده اند. به دلیل ماهیت عملکردی فن آوری های رفاهی، برجسته کردن نقاط کور و خلاهای مطالعاتی را در شیوه ها، مشکلات مربوط به چگونگی ساخت فن آوری های رفاهی روشن می کند. ورای دیدگاه های خوش بینانه (مانند فن آوری به زندگی بهتر منجر می شود) و دیدگاه های بدبینانه (مانند فناوری زندگی را کنترل می کند)، این پژوهش به دنبال بررسی همه جانبه آینده نگاری آتی نسل پیر در ایران با رویکرد دیجیتالی شدن رفاه و فناوری های مربوطه به آن است به طورکلی چهار دسته سناریو در این پژوهش بر اساس ادبیات و اجماع نظرات خبرگان و در نهایت بر اساس ذهنیات مختلف شکل گرفته است که عبارت اند از: 1- دیدگاه خصوصی، 2- دیدگاه دولتی، 3- دیدگاه چشم انداز آکادمیک، 4- دیدگاه دستاورد اجتماعی- مادی شناور در مکان و زمان.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
127 -153
لینک کوتاه:
magiran.com/p1982293 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
امکان پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.