جنبه های روانی - اجتماعی مرتبط با تاب آوری در مبتلایان به سرطان: یک مطالعه مروری نقلی

پیام:
چکیده:
سرطان یک مشکل بزرگ سلامت عمومی به شمار می رود که می تواند تاثیر منفی بر تمامی ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی بیماران بگذارد. مطالعات بیشتر بر عوامل متعددی و منفی که با تاب اوری در این بیماران مرتبط می باشند تاکید داشته اند. شناسایی عوامل مرتبط  مثبت  جهت اجرای مداخله بر روی این بیماران برای افزایش تاب اوری نیز مهم می باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف مروری بر جنبه های روانی و اجتماعی مرتبط با تاب آوری در بیماران مبتلا به سرطان انجام شد.
مطالعه حاضر مطالعه مروری نقلی بوده که جهت تدوین این مقاله، پژوهشگران با استفاده از کلمات کلیدی فارسی همانند سرطان، تاب آوری، عوامل  روانی تاب آوری و عوامل  اجتماعی تاب آوری در پایگاه های اطلاعاتی در دسترس شامل Google Scholar،PubMed ،Magi ran ، SID ، Springer، Science Direct،ProQuest  جست وجو را انجام دادند. درنهایت از داده های کامل 14 مقاله جهت نگارش این مقاله مروری استفاده شد.
مرور یافته های مطالعات منجر به دسته بندی مطالعات در دوطبقه کلی جنبه های روانی مرتبط با تاب آوری شامل خوش بینی، امیدواری، عوامل شخصیت و مذهب/معنویت و جنبه های اجتماعی مرتبط با تاب آوری شامل مهارت مقابله ای فعال و حمایت اجتماعی  گردید. یافته های مرور نقلی حاضر نشان داد که ازآنجایی که جهت سازگاری بهتر با عوامل روانشناختی-اجتماعی بیماری سرطان و بهبود کیفیت زندگی مبتلایان نیاز به افزایش تاب آوری در بیماران داریم، شناسایی جنبه های روانی- اجتماعی مرتبط با تاب آوری اولین قدم جهت برنامه ریزی، طراحی مداخلات و ارائه مدل های تاب آوری به جهت بهبود آن در بیماران مبتلا به سرطان می باشد.
نوع مقاله:
مقاله مروری
زبان:
فارسی
صفحات:
32 -47
لینک کوتاه:
magiran.com/p1982455 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.