بررسی تعالی سازمانی به عنوان رویکرد نوآورانه در نظام سلامت

پیام:
چکیده:
در عصر حاضر به کارگیری رویکردهای نوآورانه در پیشبرد اهداف سازمانی یک ضرورت مسلم در نظام سلامت می باشد، زیرا نظام سلامت بر پایه تغییر و تحول های بروز و کارآمد سازمانی است و تعالی سازمانی شرایط و موقعیت هایی در سازمان ایجاد می کند که منجر به ارتقاء نوآوری که لازمه پیشرفت هر سازمان می باشد، می گردد. بنابراین هدف مطالعه، مروری بر تاثیر تعالی سازمانی به عنوان رویکرد نوآورانه در آموزش پزشکی است.
در این مطالعه مروری، از مقاله های چاپ شده در مجلات فارسی و انگلیسی موجود در پایگاه های اطلاعاتی Google Scholar, ProQuest, Elsevier, Pubmed, ISI (Web of Science), Iran Medex, Scopus  در محدوده سال های 2000 تا 2018 استفاده شد. جستجوی مقاله ها به طور عمده و با استفاده از کلیدواژه های تعالی سازمانی، نوآوری، آموزش پزشکی، سرآمدی سازمانی و معادل انگلیسی آن ها؛Organizational Excellence, Innovative, Medical Education Organizational Excellence انجام گردید. فرآیند انتخاب مقالات بر اساس این راهبرد انجام شد:  در انتهای جستجو، تعداد 100 مقاله به دست آمد و  از بین 80 مقاله پس از غربالگری عنوان و چکیده، 9 مقاله واجد معیارهای ورود به مطالعه شناخته شد.
یافته ها نشان داد که با به کارگیری روش های نوآورانه، خلاق و ایده پردازی در نظام سلامت می توان بر اهداف سازمانی مطلوب دست یافت. به طوری که به کارگیری صحیح و نظامند الگوی تعالی سازمانی در سازمان های مختلف منجر به پیشبرد اهداف سازمانی شده است، بنابراین در مسیر توسعه و گسترش علم در نظام سلامت وجود الگوی تعالی سازمانی یک الزام تلقی می گردد. در الگوی تعالی سازمانی با بهره گیری نوآوری هدفمند می توان بر عوامل تاثیرگذار پیشرفت سازمانی دست یافت.
نوع مقاله:
مقاله مروری
زبان:
فارسی
صفحات:
9 -17
لینک کوتاه:
magiran.com/p1982458 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.