آموزش گروهی فرزند پروری مثبت جهت تقویت خوداثربخشی مادران

پیام:
چکیده:
با به دنیا آمدن کودکان بنیان خانواده نیازمند تغییرات اساسی خواهد شد والدین خصوصا مادران بایستی در راستای به کارگیری نحوه فرزند پروری موثر گام بردارند تا با تقویت خوداثربخشی راهکارهای تربیتی کودک را به بهترین شکل عملی نمایند و در مسیر رشد و تکامل پا به پای کودکان قدم بردارند. بر این اساس مطالعه حاضر با هدف بررسی روش آموزش گروهی فرزند پروری به عنوان مسیری در راستای خود اثربخشی مادران صورت گرفته است.
مطالعه مروری حاضر ، از طریق جستجو در مجلات، بررسی در پایگاه اطلاعاتیGoogle Scholar ، Scopus ، Iran index، ISI ، Pubmed، Elsevier ، Proquest، در محدوده سال های 2000-2018 استفاده شد.
جستجوی مقالات با استفاده از کلیدواژه های آموزشی گروهی، فرزند پروری، خود اثربخشی مادر، فرزند پروری مثبت صورت گرفته است. حاصل جستجو اولیه 145 مقاله بوده است که پس از غربالگری عناوین چکیده ها، 48 مقاله انتخاب و در نهایت 37 مقاله واجد معیارها ورود به مطالعه داشته اند.
نتایج یافته ها نشان داد که مادران به عنوان نزدیک ترین فرد به کودک نیازمند دریافت آموزش و ارتقای دانش، آگاهی و مهارت در راستای نحوه فرزند پروری می باشند. بنابراین با به کارگیری روش های موثر آموزشی خصوصا آموزش گروهی می توان رویکرد فرزند پروری مثبت را در خانواده ها ارتقا داد.
نوع مقاله:
مقاله مروری
زبان:
فارسی
صفحات:
18 -28
لینک کوتاه:
magiran.com/p1982459 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.