تاثیر ابن رشد به ارتباط دین و فلسفه در فلسفه قرون وسطی

پیام:
چکیده:
در این مقاله سعی کرده ایم دیدگاه ابن رشد را در خصوص رابطه دین و فلسفه با تکیه بر کتاب فصل المقال فی ما بین الحکمه و الشریعه بیان کنیم و در وهله بعد به چگونگی تاثیر نگرش ابنرشد بر فلسفه قرون وسطی اشاره کنیم. به عقیده ابن رشد میان وحی و عقل هیچ تعارض واقعی وجود ندارد، ابن رشد با ارائه راه حلی سامان مند تعارض های ظاهری وحی و عقل را رفع می کند. او با بیان روش اصولی تاویل آیات وحیانی، اثبات می کند که وحی و عقل مکمل هستند نه در تعارض با یکدیگر. این روش ابن رشد شالوده عقلی و استدلالی دارد. در قرون وسطی گروهی به نام ابن رشدیان، تفاسیر ابن رشد از ارسطو را دقیقترین تفسیر میدانستند؛ دیدگاه این گروه در خصوص عقل و وحی نیز تحت تاثیر نگاه ابن رشد بود. اما کلیسا نگرش ابن رشدیان به مسئله تعارض عقل و وحی و راه حل آنها را نقد و محکوم کرد و عنوان حقیقت مضاعف را به عقیده آنها داد.
زبان:
فارسی
صفحات:
71 -100
لینک کوتاه:
magiran.com/p1982585 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.