بنای ساسانی روئه بر کرانه های سیمره

نویسنده:
پیام:
چکیده:
ویژگی های طبیعی و زیست بومی رود سیمره بر روند شکل گیری و تطور استقرارهای انسانی در طول تاریخ تاثیری انکارناپذیر داشته است. در طول یک دهه ی گذشته ی پژوهش های باستان شناسی در حوضه ی آبگیر سیمره، یافته های بسیار و مدارک ارزشمند برای بررسی های تحلیلی در حوزه های گوناگون سفال، معماری و دست ساخته های متنوع فرهنگی به دست آمده است. در نتیجه ی یکی از بررسی های روشمند باستان شناختی در محدوده ای موسوم به «تنگه کافری» در حاشیه ی رود روئه، بخش هایی از عناصر ساختاری بنایی بر بستر صخره ای کوه مله روته بر تراسی از دوران سوم زمین شناسی و در شیب تند مشرف به رودخانه ی روئه آشکار شد. مجموعه ی شواهد موجود و ارزیابی های مبتنی بر بررسی اولیه مدارک سفالی، مستندنگاری آثار ساختمانی و مشاهده و درک بارزه های محیطی ضرورت شناخت را در روند  طرح مسائلی چون تاریخ گذاری و اهمیت و نقش معماری شناخته شده در بستر و بافتار فرهنگی خاص آن و نسبت اش با اقلیم و جغرافیای منطقه که از اهداف این پژوهش بود؛ بنابراین  بر این اساس  در پی آنیم که گذشته از ارزیابی کارکرد و قدمت نویافته های ساختمانی به پرسش هایی چون: چرایی جایگاه این بنا در چشم انداز محوطه های هم دوره در حوزه ی فرهنگی سیمره؛ چگونگی ماهیت بنا از نظر کاربری معماری آن در ارتباط با سایر بناهای هم دوره در منطقه؟ چگونگی کیفیت بنا و ارتباط بالقوه ی آن با سایر محوطه های هم زمان در منطقه؟ بپردازیم که کاوشی هدفمند را در پی آورد. نتایج اولیه موید انطباق ساختارهای معمارانه بر طرحی نظام مند، نقشه ای دقیق و سبکی شناخته شده از دوره ی ساسانی و دلالت های برآمده از وارسی مدارک سفالی در تایید این تاریخ گذاری است. از طرفی، موقعیت جغرافیایی و موضع راهبردی محدوده و ناحیه ی کندو کاوها، حاکی از رویارویی با یکی از مسیرهای مهم ارتباطی میان رودان و عیلام باستان و نقش حیاتی این تنگه در راهیابی از حاشیه ی رود سیمره به دره شهر و سپس به لرستان است. از همین رو استنباط انگیزه های ارتباطی، مبادلاتی و جابه جایی های اجتماعی برای برپایی این ساختارهای بین راهی دور از ذهن نیست؛ ضمن این که عواملی چون: پیچیدگی نقشه، تنوع فضا، کیفیت مصالح و گستره ی احتمالی ساخت و سازها وجود حاکم نشینی محلی در لوای حکومت ساسانی را ممکن و بایستگی های ناظر بر تداوم کاوش ها را بی تردید می سازد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
129 -148
لینک کوتاه:
magiran.com/p1984172 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!