ارائه ی رویکردی یکپارچه برای مدیریت کیفیت جامع با استفاده از روش شناسی سیستم های نرم (موردمطالعه یک شرکت صنایع غذایی)

پیام:
چکیده:
هدف از پژوهش حاضر ارائه ی تصویری غنی از مسائل جاری شرکت مورد بررسی و مدلی مفهومی در راستای مدل هفت مرحله ای [SSM[1 در حوزه ی مدیریت کیفیت جامع[2] است. روش شناسی سیستم های نرم از جمله ابزارهای تحقیق در عملیات نرم بوده که به صورت بندی و مدیریت مسائل غامض و پیچیده می پردازد. نگاه اقدام پژوهانه ی این تکنیک کمک شایانی به بهبود مستمر در محیط های رقابتی می کند. ازاین رو پژوهش حاضر سعی در پیاده سازی این الگو در یکی از صنایع غذایی کرده است. به نظر می رسد استفاده از فنون تحقیق در عملیات نرم در کنار دیگر ابزارها و رویکردهای مدیریت کیفیت جامع، در سازمان هایی که مقوله ی کیفیت به عنوان یک مسئله ی مهم و راهبردی انگاشته می شود، به شاغلان این عرصه کمک شایانی می کند.نتایج به دست آمده در پژوهش دربرگیرنده ی این موضوع بود که تدوین راهبردها متناسب با چشم اندازهای شرکت مورد بررسی به خوبی اجرا نشده است. هم چنین همکاری و عجین سازی نامناسب کارکنان در تدوین راهبردها، حمایت نامناسب از ابداع و نوآوری کارکنان و هم چنین نظام پاداش نامناسب، نقصان ارتباطات اثربخش با مشتریان و شرکا، تغییرات قیمت ارز و مشکلات پیش روی شرکت در تسویه با تامین کنندگان و پیمانکاران از جمله مشکلات شرکت موردبررسی بوده است. [1] Soft System Methodology [2] Total Quality Management
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
116 -132
لینک کوتاه:
magiran.com/p1984799 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.