استفاده از صورت های مالی در محاسبه بهره وری شرکت متد و مقایسه آن با صنعت

پیام:
چکیده:
برای ارتقاء بهره وری در ماده پنج قانون برنامه ششم توسعه، اجرای چرخه مدیریت بهره وری تکلیف شده است که "دستگاه های اجرایی و نیرو های مسلح مکلف اند برای محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد، ضمن اجرا نمودن چرخه مدیریت بهره وری در مجموعه خود تمهیدات لازم را برای عملیاتی نمودن این چرخه در واحد های تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهره وری ایران فراهم نموده  و گزارش سالانه آن را به سازمان ملی بهره وری ارائه نمایند". همچنین در این برنامه آمده است که از 8 درصد رشد اقتصادی پیش بینی شده باید 8/2 درصد یعنی معادل 35 درصد رشد، از بهره وری کل عوامل حاصل شود. مدل های متعددی برای اندازه گیری بهره وری وجود دارد که از بین آن ها مدل با رویکرد نسبت های مالی در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین برای اندازه گیری بهره وری، روش های مختلفی وجود دارد که در این مقاله از روش ارزش افزوده برای محاسبه شاخص های بهره وری جزئی و کلی در شرکت متد استفاده شده است. دو صورت مالی، ترازنامه و صورت حساب سود و زیان در بازه زمانی سال های 1391 تا 1395به عنوان داده های ورودی و همچنین کاربرگ های استاندارد مرکز بهره وری ایران برای اندازه گیری شاخص های بهره وری به یک نرم افزار طراحی شده وارد می شود که خروجی آن نسبت های بهره وری و نمودارهای مربوط به آن در شرکت متد و در صنعت مشابه می باشد. برای انتخاب رویکرد مناسب جهت بهبود بهره وری و نشان دادن تاثیر متغیرهای مستقل (شاخص های بهره وری جزئی) بر متغیر وابسته (بهره وری کل) از رگرسیون چندگانه استفاده شد که به دنبال آن، بهره وری مواد به عنوان اولویت اول و بهره وری های نیروی انسانی و انرژی و سرمایه به عنوان اولویت های بعدی برای بهبود در شرکت متد تعیین شدند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
152 -168
لینک کوتاه:
magiran.com/p1984801 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.