تحلیل خطر و ریسک زلزله سدها (مطالعه موردی سد چاه نیمه 1 زابل)

پیام:
چکیده:
زلزله در طول تاریخ سرمنشا بسیاری از خرابی ها و تلفات انسانی قابل توجه بوده است و همواره نگرانی های زیادی درخصوص تخریب سازه های عظیمی چون سدها ، به واسطه زیان های مالی و جانی قابل توجه ناشی از آن و نیز رها شدن کنترل نشده آب به سمت شهرها و روستاهای متمرکز در پایین دست آن وجود داشته است. یکی از پرکاربردترین روش های مقابله با خطرهای زلزله، تحلیل ریسک لرزه ای سازه ها می باشد. در این تحقیق به بررسی انواع تحلیل ریسک های لرزه ای مورداستفاده در سدها پرداخته شده است و تحلیل خطر زلزله برای سد چاه نیمه زابل انجام شده و تحلیل ریسک نیمه کمی برای سد چاه نیمه زابل باتوجه به تحلیل خطر زلزله در محل موردنظر به دست آمده است؛ به طوری که این سد در دسته بندی ریسک متوسط قرار می گیرد و نیاز به طراحی مجدد و یا تقویت بدنه سد نیست. نتایج این تحقیق می تواند به عنوان راهنمایی برای تحلیل ریسک لرزه ای سدهای دیگر کشور مورداستفاده قرار گیرد.
نوع مقاله:
یادداشت پژوهشی
زبان:
فارسی
صفحات:
131 -151
لینک کوتاه:
magiran.com/p1985451 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.