تاثیر فعالیت بدنی و شیوع سرطان پستان: یک مطالعه مورد- شاهدی در اراک. ایران (1397-1396)

پیام:
چکیده:
مقدمه
بی تحرکی و سرطان پستان در طول دو دهه گذشته به‏ طور چشمگیر در زنان ایرانی افزایش یافته است. هدف مطالعه حاضر بررسی ارتباط فعالیت بدنی با شیوع سرطان پستان در زنان پیش از یائسگی بود.
روش بررسی
در این مطالعه مورد- شاهدی اجرا شده از فروردین 1396 تا اردیبهشت 1397، 150 بیمار جدید مبتلا به سرطان پستان با تشخیص هیستوپاتولوژیک و 146 شاهد فراخوانده شدند (دامنه سنی 20 تا 55 سال). بیماران از بیمارستان آموزشی آیت‏ الله خوانساری شهر اراک انتخاب شدند. قد و وزن با روش‏ های استاندارد اندازه‏گیری شد و نمایه توده بدن از روی قد و وزن محاسبه گردید. مشخصات متغیرهای دموگرافیک، باروری و سطح فعالیت بدنی به‏ صورت حضوری و از طریق پرسشنامه معتبر جمع‏ آوری شد. داده‏‎‏ها از طریق آمار توصیفی و رگرسیون لجستیک تک متغیره و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 تحلیل شد.
یافته ها
فعالیت‏های خانگی در برگیرنده 78% کل فعالیت‏ های روزمره آزمودنی‏ ها بود. تنها 5/2% کل فعالیت‏ های بدنی روزمره را فعالیت‏ های ورزشی و تفریحی شامل می‏ شد. نتایج رگرسیون لجستیک نشان داد که به جز عوامل متداول بروز سرطان پستان (سن بالای ازدواج، سابقه خانوادگی سرطان سینه، سیگار) فعالیت‏ های بدنی شغلی، فعالیت‏ های جابجایی، فعالیت‏ های ورزشی/تفریحی و کل فعالیت بدنی روزمره  نقش پیشگیری کننده در برابر شیوع سرطان سینه در زنان جوان دارند. نتیجه‏ گیری: این نتایج پیشنهاد می ‏کند که عوامل مرتبط با سبک زندگی از جمله فقر حرکتی باید به ‏صورت عوامل شیوع سرطان پستان در زنان پیش از یائسگی شهر اراک مورد توجه قرار گیرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
29 -38
لینک کوتاه:
magiran.com/p1985568 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.