دور التاویل فی إدراک المعنی عند حازم القرطاجنی فی کتابه المنهاج

نویسنده:
پیام:
چکیده:
إن ظاهره التاویل عند حازم القرطاجنی ترتبط ارتباطا وثیقا بإنتاج المعنی الذی یعد نتیجه طبیعیه لعملیه الإنشاء الادبی.   فالبلاغه عند حازم هی العلم الکلی الذی تندرج تحت تفاصیل کلیاته ضروب التناسب والوضع، ولهذا کانت قراءته فی مجملها تمثیلا لهذا الإطار البلاغی، وهذا ما تبین لنا من خلال معالجه حازم لقضیه الغموض الناتجه عن المعنی الإشکالی القابل لتاویلات متعدده.   ویاتی الغموض عنده فی المنهج الرابع تحت عنوان (الإبانه) التی تتجلی فی مسالتین مهمتین هما: صحه المعانی وکمالها. وهذا ما جعل حازما یصنف قول شاعر ما، إذا اراد المدح او الذم، فهو یعمد إلی الوصف وفق اتجاهات مختلفه منها: وصف واجب، وهو الذی لا یتم الغرض إلا به، او ممکن او معتاد الوقوع، وکلما توافرت دواعی الإمکان فیه کان الوصف اوقع فی النفس ویدخل فی حیز الصحه، او ممتنع، وهو الذی یتصور وإن لم یقع، وهذا غیر مستساغ إلا علی جهه من المجاز، او مستحیل، وهو الذی لا یمکن وقوعه ولا تصوره، وهذا افحش ما یمکن ان یقع فیه جاهل بصناعه الشعر.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
عربی
صفحات:
25 -44
لینک کوتاه:
magiran.com/p1985638 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.