التحلیل التقابلی لبعض المفردات المشترکه بین اللغتین الفارسیه والعربیه

پیام:
چکیده:
تعتبر قدره تمییز اوجه الشبه والاختلاف بین المفردات فی اللغتین العربیه والفارسیه من حیث البناء والمعنی واستخدام هذه المفردات، بغیه التنبو بمشاکل متعلمی اللغه العربیه من الناطقین بالفارسیه فی تعلم هذه المفردات، عاملا مهما فی تعلم اللغه، ویترتب علی ذلک تحسن عملیه التعلم وتطورها. تهدف هذه الدراسه إلی معرفه اهم هذه المفردات التی یکثر احتمال وقوع الطلاب فی التداخل اللغوی عند استعمالها. تکونت عینه الدراسه من 17 مفرده، وجاء هذا الاختیار اعتمادا علی وجهه نظر 7 اساتذه فی الجامعات الحکومیه. دلت نتائج الدراسه علی ان الکلمات العربیه الداخله إلی الفارسیه والتی تستخدم حالیا فی کلتا اللغتین لم یعد معناها واحدا فی اللغتین العربیه والفارسیه وهذا ما یخلق الاخطاء للمتعلمین، ومما توصلت إلیه الدراسه هو ان التغییرات التی طرات علی المفردات المستخدمه فی الفارسیه من نوع التغییر فی "التخصص المعنائی". فالکلمه المشترکه فی الفارسیه لها معنی محدود مقارنه مع نفس المفرده فی العربیه او الاستخدام القدیم للمفرده فی الفارسیه؛ بحیث ذکرت المعاجم الفارسیه معظم المعانی الموجوده فی العربیه حالیا، لکن الاستخدام الحدیث للمفرده فی الفارسیه اصبح محدودا علی بعض المعانی والدلالات، کما ایدت نتائج الدراسه الفرضیه الوسطی للتحلیل التقابلی والتی تقول إن الفروق الدقیقه فی المستویات اللغویه المتشابهه تودی إلی وقوع المتعلمین فی الاخطاء.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
عربی
صفحات:
65 -84
لینک کوتاه:
magiran.com/p1985640 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.