مقایسه روش های دو نقطه ای و دو زمانی برای تخمین پارامترهای نفوذ در آبیاری جویچه ای گردشی

پیام:
چکیده:
نفوذ، مهم ترین ویژگی در طراحی و مدیریت هر سامانه آبیاری سطحی است. از آنجایی که هیدرولیک جریان در جویچه های مارپیچی در مقایسه با جویچه های استاندارد متفاوت است، باید دقت روش های تخمین پارامترهای نفوذ برای طراحی و مدیریت بهینه آبیاری جویچه ای گردشی ارزیابی شود. این پژوهش با هدف مقایسه دقت روش های دو نقطه ای الیوت و واکر و دو زمانی در تخمین پارامترهای معادله نفوذ آبیاری جویچه ای گردشی با استفاده از چهار سری داده مزرعه ای انجام شد. دقت توابع نفوذ برآورد شده با انجام شبیه سازی غیرماندگار جریان با استفاده از مدل کم- تغییر/ کم جریان اعتبارسنجی شد. نتایج نشان داد که منحنی های پیشروی پیش بینی شده به روش الیوت و واکر (با میانگین RMSE، 68/0 دقیقه) قابل مقایسه با روش دو زمانی (با میانگین RMSE، 66/0 دقیقه) بود. ضریب راندمان نش ساتکلیف هیدروگراف خروجی شبیه سازی شده با روش های دو زمانی و دو نقطه ای به ترتیب 89/0 و 50/0 بود که نشانگر قدرت پیش بینی بهتر روش دو زمانی است. علاوه بر این روش دو زمانی، کل حجم نفوذ را با خطای نسبی (5/1- درصد) کمتر از روش دو نقطه ای (2/47- درصد) پیش بینی می کند. بنابراین استفاده از داده های پس از پیشروی (مانند روش دو زمانی) برای برآورد پارامترهای تابع نفوذ، شبیه سازی جریان در جویچه های گردشی را بهبود می بخشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
367 -377
لینک کوتاه:
magiran.com/p1985896 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!