مطالعه امکان سنجی مدل ارزش گذاری سرمایه محیط زیست در ایران (مطالعه موردی: شهرستان بن در استان چهارمحال و بختیاری)

پیام:
چکیده:
رشد جمعیت و گسترش علوم و فنون باعث شده است که برداشت های بی رویه از منابع طبیعی منجر به مخاطره انداختن محیط زیست گردد. منابع طبیعی هر کشوری از زیربناهای مهم توسعه ی اقتصادی آن می باشد، این امر به ویژه در کشورهای در حال توسعه مصداق بیشتری پیدا می-کند. برای مدیریت و بهره برداری پایدار از اکوسیستم های طبیعی و نیمه طبیعی داشتن اطلاعات کافی از ارزش های اقتصادی خدمات اکوسیستم-ها مورد نیاز می باشد. ارزش گذاری اقتصادی خدمات اکوسیستم ها با هدف جلوگیری از تخریب و بهره برداری بی رویه منابع طبیعی و تعدیل و اصلاح مجموعه محاسبات ملی انجام می گیرد. هدف از پژوهش حاضر برآورد ارزش سرمایه های محیط زیست شهرستان بن در سال 1395 است. در این مطالعه برای محاسبه ارزش اقنصادی سرمایه های بازاری محیط زیست از روش های اقتصاد مهندسی هزینه جایگزین و هزینه فرصت و برای برآورد ارزش اقتصادی سرمایه های غیربازاری محیط زیست از روش ارزش گذاری مشروط با بهره گیری از رهیافت ترجیحات اظهارشده و مدل لوجیت استفاده شده است. داده های مورد نیاز در این مطالعه شامل آمار و اطلاعات ثبت شده در ادارات استان و همچنین تکمیل 554 پرسش نامه انتخاب دوگانه دوبعدی در شهرستان بن در سال 1395 است. ارزش های غیر بازاری این شهرستان به دو بخش حفاظتی و تفریحی تقسیم شد. نتایج تحقیق نشان داد ارزش تفریحی و حفاظتی منطقه با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط به ترتیب؛ 96/37727 و 02/30420 میلیون ریال و ارزش بازاری با استفاده از روش هزینه فرصت، 16/3307107 میلیون ریال برآورد شد. ارزش کل سرمایه های زیست محیطی شهرستان بن 14/3375255 میلیون ریال در سال 1395 محاسبه شد که این ارزش حداقل سرمایه گذاری سیاست مداران در این منطقه را نشان می دهد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
173 -186
لینک کوتاه:
magiran.com/p1986097 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!