مدل پیش بینی رضایتمندی شهروندان از بوستان های شهری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

پیام:
چکیده:
یکی از مهم ترین عناصر شهرها، بوستان ها و فضاهای سبز شهری هستند. نوع طراحی و عملکرد بوستان های شهری باید در راستای ضروریات زندگی شهری و در پاسخگویی به نیاز شهروندان باشد چرا که این امر می تواند در جهت ایجاد محیط زیست سالم و با ارزش شهری نیز به کار گرفته شود. هدف از انجام این پژوهش مدل سازی ارزیابی رضایتمندی بازدیدکنندگان از بوستان های شهری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی است. در انجام این پژوهش به منظور پردازش داده ها با ابزار هوشمند شبکه عصبی، از شبکه پرسپترون چند لایه استفاده شد. ابتدا 103 بوستان شهری در کرج و تهران انتخاب گردید و اطلاعات مربوط به متغیرهای منطقه ای، خدماتی و زیبایی شناختی در کلیه بوستان ها جمع آوری گردید. سپس اطلاعات جمع آوری شده به عنوان ورودی شبکه و نتایج حاصل از ارزیابی سطح رضایتمندی به عنوان خروجی شبکه در نظر گرفته شد. مقدار ضریب تعیین (R2) در این پژوهش 72/0 بدست آمد که نشان دهنده قابلیت مناسب شبکه عصبی مصنوعی در مدل سازی رضایتمندی از بوستان های شهری است. نتایج حاصل از آنالیز حساسیت نشان داد متغیرهای کیفیت منظر، تعداد زمین های ورزشی، مراکز فروش مواد غذایی، باربیکیو دارای بیشترین اثرگذاری بر روی رضایتمندی از بوستان های شهری بوده اند. لذا در برنامه ریزی و مدیریت اماکن عمومی همچون فضاهای سبز شهری، توجه به درک کاربران از محیط باید در الویت قرار گیرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
239 -250
لینک کوتاه:
magiran.com/p1986102 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!