اثرات مخلوط تفاله های انار، انگور، سیب و لیموترش با و بدون آنزیم بر عملکرد، صفات لاشه، پاسخ ایمنی و مورفولوژی روده جوجه های گوشتی

پیام:
چکیده:
تحقیق حاضر به منظور ارزیابی اثرات استفاده از سطوح مختلف مخلوط تفاله های انار، انگور، سیب و لیموترش با و بدون آنزیم بر عملکرد، صفات لاشه، پاسخ ایمنی و مورفولوژی روده در جوجه های گوشتی انجام گرفت. این آزمایش با تعداد 384 قطعه جوجه گوشتی (سویه راس- 308)، در قالب طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل (2×4) با چهار سطح مخلوط تفاله ها (صفر، 2، 4 و 6 درصد)، دو سطح مولتی آنزیم روابیو (صفر و 05/0 درصد) در 8 تیمار، 4 تکرار و 12 قطعه جوجه در هر تکرار، از سن 10 تا 42 روزگی در دو مرحله رشد (11 تا 24 روزگی) و پایانی (25 تا 42 روزگی) انجام گرفت. استفاده از 6 درصد مخلوط تفاله ها و 6 درصد تفاله ها با مولتی آنزیم بدون تاثیر بر ضریب تبدیل خوراک، درصد ماندگاری و هزینه تولید، موجب افزایش مقدار خوراک مصرفی، افزایش وزن روزانه، افزایش وزن نهایی جوجه ها و شاخص تولید شد. 6 درصد مخلوط تفاله ها موجب افزایش معنی دار درصد سنگدان شد. استفاده از مخلوط تفاله ها سطح ایمنوگلوبین G را کاهش داد ولی مولتی آنزیم و مولتی آنزیم با مخلوط تفاله ها اثرات معنی داری بر وضعیت ایمنی جوجه ها نداشت. مخلوط تفاله ها، مولتی آنزیم و مخلوط تفاله ها با مولتی آنزیم اثرات معنی داری بر مورفولوژی روده جوجه ها نداشت. درمجموع استفاده از 6 درصد مخلوط تفاله های انار، انگور، سیب و لیموترش در جیره جوجه های گوشتی نه تنها اثرات منفی بر عملکرد آن ها نداشت، بلکه افزایش وزن روزانه، وزن نهایی جوجه ها و شاخص تولید را نیز بهبود بخشید. درحالی که استفاده از مولتی آنزیم نتوانست کارآیی استفاده از تفاله ها را بهبود دهد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
59 -72
لینک کوتاه:
magiran.com/p1987710 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!