آنالیز ژنتیکی صفات افزایش وزن روزانه و نسبت کلیبر در گوسفند کرمانی

پیام:
چکیده:
در این پژوهش از اطلاعات گوسفندان نژاد کرمانی که طی سال های 1362 تا 1389 در ایستگاه اصلاح نژاد شهر بابک استان کرمان جمع آوری شده بود، برای تجزیه وتحلیل ژنتیکی صفات رشد استفاده شد. صفات موردبررسی شامل افزایش وزن روزانه و نسبت کلیبر در چهار دوره زمانی (تولد تا از شیرگیری، از شیرگیری تا شش ماهگی، شش ماهگی تا نه ماهگی و نه ماهگی تا یک سالگی) بود. اثر ترکیبی گله-سال-فصل (23 گله)، جنس بره و سن مادر هنگام زایش بر تمامی صفات موردمطالعه معنی دار بود. وراثت پذیری مستقیم برای صفات ADG1، ADG2، ADG3، ADG4، KR1، KR2، KR3 و KR4 به ترتیب 14/0، 15/0، 16/0، 16/0، 17/0، 19/0، 20/0 و 23/0 برآورد گردید. وراثت پذیری مادری و واریانس فنوتیپی ناشی از محیط دائمی مادری برای صفات قبل از شیرگیری به ترتیب 11/0 و 03/0 (افزایش وزن روزانه) و 09/0 و 10/0 (نسبت کلیبر) به دست آمد. وراثت پذیری کل صفات موردمطالعه در این پژوهش در دامنه 16/0 تا 23/0 بود. ارزیابی ژنتیکی صفات رشد در این مطالعه نشان داد که ژنتیک مادری بر صفات افزایش وزن روزانه و نسبت کلیبر قبل از شیرگیری نسبت به صفات افزایش وزن و نسبت کلیبر بعد از شیرگیری (از شیرگیری تا شش ماهگی، شش ماهگی تا نه ماهگی و نه ماهگی تا یک سالگی) تاثیر بیشتری داشت. بنابراین به نظر می رسد، برای بهبود ژنتیکی صفات افزایش وزن روزانه و نسبت کلیبر قبل از شیرگیری توجه بیشتر به اثرات مادری ضروری باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
85 -95
لینک کوتاه:
magiran.com/p1987719 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!