شناسایی فاکتورهای موثر در پذیرش اینترنت اشیاء از دیدگاه کاربران با استفاده از مدل تکمیلی TAM ارائه شده در مدل گایو و بای. مورد مطالعه: مشتریان شرکت ارتباطات سیار ایران همراه اول

پیام:
چکیده:
بازارهای اپراتورهای تلفن همراه به سرعت در حال تغییر و به صورت فزاینده رقابتی شده اند و برای پاسخ سریع و اثربخش به تغییر نیازهای مشتریان در این بازارها همچنین جهت باقی ماندن در سطوح بالایی از رقابت، اپراتورها به صورت مستمر به دنبال کشف راه هایی جهت غلبه بر رقبا می باشند. بهره گیری از فرصت ارزشمند فناوری اینترنت اشیاء جهت ایجاد مزیت رقابتی توسط شرکت همراه اول به عنوان بزرگ ترین اپراتور تلفن همراه در سطح خاورمیانه یکی از مباحث مهم و تاثیرگذار در جلب رضایت و حفظ مشتری و نهایتا کسب سهم بازار بیشتر در بازار رقابتی کنونی می باشد. در این تحقیق با استفاده از مدل پذیرش فناوری TAM (Acceptance Model Technology) و اضافه نمودن سه عامل فناوری، زمینه اجتماعی و خصوصیت فردی و ایجاد یک مدل پذیرش فناوری اینترنت اشیاء فرضیه های موجود مورد بررسی قرار گرفتند. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اینترنت اشیاء بوده است. بدین منظور تعداد 384 داده از مشتریان شرکت همراه اول از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. داده های این تحقیق با استفاده از نرم افزار Smart PLS و روش معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. طبق نتایج بدست آمده در این تحقیق از جمله عوامل موثر بر پذیرش فناوری اینترنت اشیاء در بین مشترکین همراه اول، سودمندی ادراک شده، تاثیرات اجتماعی، لذت به دست آمده و کنترل رفتاری احساس شده است. و در این بین متغیر کنترل رفتاری احساس شده و تاثیرات اجتماعی بیشترین تاثیر را بر پذیرش این فناوری دارند.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -12
لینک کوتاه:
magiran.com/p1988173 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!