بررسی تاثیر دانش بازرگانی بر فرایند بین المللی شدن کسب و کارها

پیام:
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف شناسایی عناصر دانش بازرگانی که در فرایند بین المللی شدن کسب وکارها نقش حیاتی دارند، انجام گردیده است. برای دستیابی به هدف پژوهش، ابتدا با بررسی و مرور ادبیات، الگوی دو بعدی بارتا بدلیل جامعیت و استفاده مکرر آن در پژوهش های قبلی بعنوان چارچوب مفهومی پژوهش انتخاب گردید. سپس، با روش تحقیق توصیفی- پیمایشی داده های مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه از مدیران و کارشناسان بخش بازرگانی خارجی (صادرات و واردات) 104 شرکت از بین پنج نوع متفاوت کسب و کار در استان آذربایجان شرقی جمع آوری و با آزمون های همبستگی کرامر، رگرسیون لجستیک و همبستگی اسپیرمن تجزیه و تحلیل شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که تمام متغیرهای شایستگی فردی کارکنان، باورها و عادات سازمانی و رویه های شرکت با شاخص شدت بین المللی شدن کسب و کارها ارتباط دارند. لیکن قوی ترین ارتباط میان بین المللی شدن و عناصر مختلف دانش کسب و کار، در حوزه باورها و عادات سازمانی و شایستگی فردی کارکنان شناسایی گردید.
زبان:
فارسی
صفحات:
13 -22
لینک کوتاه:
magiran.com/p1988174 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!