طراحی شبکه زنجیره تامین چابک با الگوریتم جستجوی ممنوع

پیام:
چکیده:
طراحی شبکه زنجیره تامین شامل تصمیمات کلیدی است که تاثیر زیادی بر ساختار عملیاتی زنجیره تامین دارد. طراحی کارآمد زنجیره تامین باعث بهبود عملکرد در سازمان ها می شود. این موضوع باعث به وجود آمدن مفاهیم جدیدی در مساله زنجیره تامین در دهه گذشته شده است. در این تحقیق مساله طراحی شبکه‎ زنجیره‎ی تامین در سازمان‎های چابک دارای چند سطح و چند دوره زمانی مورد توجه قرار گرفته است. این مساله تحت شرایط داشتن چندین مشتری با حجم تقاضای زیاد در نظر گرفته شده است. تصمیمات شامل انتخاب شرکت ها در هر سطح، مقدار تولید، انبار و حمل ونقل هر شرکت است. مساله برای یکپارچه‎سازی تمامی متغیرهای تصمیم‎گیری و با هدف حداقل کردن هزینه‎های عملیاتی کل در تمام زنجیره‎ی تامین و ارضاء تقاضای کامل مشتری ها و کسب رضایت آنها مدل سازی شده است. از آنجایی که حل مساله طراحی زنجیره تامین چند سطحی چند دوره ای در شرایط عدم قطعیت از نوع مسائل NP-Hard می باشد بهتر است الگوریتم های ابتکاری و فراابتکاری به منظور کاهش زمان حل مساله استفاده شود. به همین منظور برای حل مدل از الگوریتم جستجوی ممنوع که یکی از الگوریتم های فراابتکاری است، به کار گرفته شده است. نتایج این تحقیق نشان می‎دهد که با بالارفتن تعداد تکرار‎های حل مساله، به جواب‎هایی با کمتر از 3% اختلاف از جواب بهینه دست پیدا کرده است که الگوریتم جستجو ممنوع برای به دست آوردن جواب بهینه در مقایسه با الگوریتم لاگرانژ بهتر عمل کرده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
23 -29
لینک کوتاه:
magiran.com/p1988175 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!