مروری بر میکروRNA ها به عنوان نشانگرهای زیستی جدید در سرطان کلورکتال

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
با توجه به اینکه سرطان کلورکتال اغلب در مراحل اولیه فاقد علامت فنوتیپی است، لذا مطالعه ی نشانگرهای زیستی برای پیش بینی و تشخیص شروع تومور بسیار حائز اهمیت است. میکروRNAها یکی از مهم ترین نشانگرهای زیستی هستند که به دلایل مختلف ازجمله غیرتهاجمی بودن، مطالعه ی آن ها توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است؛ این مولکول ها گروهی از RNAهای کوچک غیرکدکننده هستند که به وسیله ی میانکنش با mRNA، بیان ژن را در سطح بعد از رونویسی مهار می کنند. هدف از مطالعه حاضر بررسی پتانسیل میکروRNA ها به عنوان نشان گرهای زیستی و مطالعه تغییرات آن ها در سطوح مختلف پاتوفیزیولوژیکی و مولکولی سرطان است.
مواد و روش ها
در مطالعه ی مروری حاضر با جستجو در پایگاه های اطلاعاتی PubMed، Google scholar و Scopus به بررسی نقش میکروRNA ها در سرطان کلورکتال پرداخته شده است.
نتیجه گیری
کشف این مسئله که میکروRNAها توان عمل به هر دو صورت انکوژن یا سرکوبگر تومور را دارند، باعث شروع مطالعات وسیعی درزمینه ی سرطان شد که نتیجه ی آن شناسایی میکروRNAهای متنوع درگیر در سرطان زایی و پیشرفت آن بود. مطالعات گوناگون بد تنظیمی میکروRNAها را در نمونه های بافتی و مایعات بدن افراد مبتلابه سرطان کلورکتال نشان داده است. میکروRNAها ازلحاظ شیمیایی در مایعات مختلف بدن مانند سرم، پلاسما و نمونه های مدفوعی پایدار بوده و تشخیص آن ها نیز آسان است، بنابراین بامطالعه ی میکروRNAها در سرطان کلورکتال می توان از شروع، مراحل، گسترش یا مکانیسم عمل تومور آگاه شد یا آن را پیش بینی کرد.
نوع مقاله:
مقاله مروری
زبان:
فارسی
صفحات:
1200 -1210
لینک کوتاه:
magiran.com/p1988678 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.