ارتباط کمردرد مزمن و الگوی خواب (با استفاده از داده های برگرفته از طرح پرشین کوهورت؛ شاخه فسا)ارتباط کمردرد مزمن و الگوی خواب

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
کمردرد مزمن یکی از شایعترین اختلالات مرتبط با درد مزمن بوده که با طیف وسیعی از اختلالات روانشناختی ازجمله الگوی خواب مرتبط است. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط الگوی خواب و کمردرد مزمن بود.
مواد و روش ها
روش پژوهش مقطعی-توصیفی-تحلیلی و جامعه آماری پژوهش ساکنین شهر ششده فسا در استان فارس بوده که از میان آنها تعداد 1366 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورداستفاده شامل پرسشنامه کوهورت کشوری، پرسشنامه کمردرد اوستوستری و پرسشنامه مک گیل بود و به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spdd.v-24 استفاده شد.
نتایج
نتایج نشان داد که بین کمردرد و الگو و میزان کیفیت خواب افراد ارتباط معکوس وجود دارد و با افزایش درد مقدار و کمیت خواب کاهش می یابد.
نتیجه گیری
نتایج پژوهش نشان دهنده لزوم توجه به کیفیت خواب در طرح ریزی درمانی بیماران مبتلابه درد مزمن به ویژه افراد مبتلا به کمردرد مزمن است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1301 -1305
لینک کوتاه:
magiran.com/p1988688 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.