تاثیر روانشناسی شناخت در چگونگی تصمیم گیری های راهبردی

چکیده:
«چالش های نظری در چگونگی تصمیم گیری های راهبردی»؛ مشاهدات علمی صرفا یک توضیح مشخص از واقعیت ها نیست هدف اصلی آن این است که یک واقعه را از منظرگاه هایی متعدد بنگرد. مقصد عمده آن ملاحظه وقایع و درک این که یک پدیده و یا یک واقعه چگونه به پدیده و وقایع دیگر ارتباط دارد، می باشد.((Alexander Luriaشاید بتوان مقدمه این نگارش را با سئوالات زیر آغاز نمود:1-  مطالعه توسعه انسان و پرورش روان او بطور علمی یعنی چه؟2-   با انجام پژوهش های علمی در این راستا به چه نوع علمی دسترسی پیدا می شود؟3-  وسعت پوشش چنین علمی چقدر است؟4- چگونه می توان از آن بهره برداری نمود؟آیا می توان به تئوریهایی قابل قبول فراتر از جنبه های ملموس علمی دسترسی پیدا نمود؟
زبان:
فارسی
صفحه:
36
لینک کوتاه:
magiran.com/p1988850 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!