نقش تحقیق وتوسعه در چشم انداز جامعه

چکیده:
اختراع ماشین بخار ، بروز انقلاب صنعتی در نیمه قرن هیجدهم میلادی به راستی انفجاری از ارتقاء کیفیت بهره برداری از منابع موجود را به دنبال داشت . این امر موجب شد ، نه تنها روند تخریب طبیعت به منظور بهره برداری بیشتر از منابع تا حد بسیاری کنترل شود .بلکه رفاهی را برای انسان به بار آورد که در پرتو آن ، آدمی به رها کردن نیروی نفکر بپردازد . بدین سان زنجیره مسلسل توسعه با سرعتی باور نکردنی آغاز شده و با گذشت زمان بحث های پیرامون «بهره وری» و «کارآئی» و «اثر بخشی» و «تحقیق و توسعه» جای خودشان را در میدان مباحث علمی و صنعتی و اجتماعی و اقتصادی باز کردند. امروزه اهرم اصلی توسعه صنعتی ، سازماندهی و مدیریت فراگرد صنعتی شدن است و و صنعت محور اصلی توسعه است و از این جهت در برنامه ریزی توسعه و تحقیق و بازسازی هر کشور ستون اساسی آنرا تشکیل می دهد.تحقیق و توسعه نه تنها به انسان در تفکر و سطح هوشمندی او کمک می کند ، بلکه سبک زندگی وی را نیز شکل داده و تغییر می دهد و همانگونه که گفته شد اثر عمیقی که فعالیت های تحقیق و توسعه در چشم انداز جامعه بشری توسعه داده است را انقلاب صنعتی نامیده اند .
زبان:
فارسی
صفحه:
53
لینک کوتاه:
magiran.com/p1988855 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!