بررسی اثرات آنتی اکسیدانی و سمیت سلولی نانوامولسیون روغن دانه آلبالو روی سلول سرطانی A549 و نرمال HUVEC

پیام:
چکیده:
هدف از مطالعه حاضر تهیه فرمولاسیون نانوامولسیون روغن دانه آلبالو و بررسی اثرات آنتی اکسیدانی و سمیت سلولی روی سلول های نرمال و سرطانی است. نانوامولسیون با استفاده از پلی سوربات 80 و پلی سوربات 20 در آب به صورت امولسیون روغن در آب تهیه گردید. از پلی اتیلین گلایکول به عنوان کمک سورفکتانت استفاده گردید. اثرات آنتی اکسیدانی نانو امولسیون در غلظت های 31.25، 62.5، 125، 250، 500 و 1000 میکروگرم بر میلی لیتر با آزمون DPPH و ABTS مورد بررسی قرار گرفت و با گلوتاتیون به عنوان استاندارد مقایسه گردید. هم چنین اثرات سمیت سلولی نانوامولسیون روی سلول سرطانی ریه A549 و سلول نرمال اندوتلیال بند ناف جنینی HUVEC با آزمون MTT مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی آنتی اکسیدان نشان دهنده پتانسیل نانوامولسیون در حذف رادیکال های آزاد DPPH و ABTS است که به ترتیب مقادیر IC50 برابر با 412 و 502 میکرو گرم بر میلی لیتر می باشد. هم چنین نتایج تست سمیت بیانگر اثرات بیشتر نانوامولسیون در از بین بردن سلول های سرطانی (IC50 برابر با غلظت 52 میکروگرم بر میلی لیتر) نسبت به سلول های نرمال (IC50 برابر با غلظت 70 میکرو گرم بر میلی لیتر) است. در کل نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده اثرات آنتی اکسیدانی و ضد سرطانی بالقوه نانوامولسیون روغن دانه آلبالو می باشد که می تواند برای پیشگیری و درمان بسیاری از بیماری هایی که با تولید گونه های واکنش پذیر اکسیژن در ارتباط هستند به کار رود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
71 -79
لینک کوتاه:
magiran.com/p1988887 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!