بررسی تاثیر پوشش صمغ فارسی حاوی اسانس دارچین بر عمر نگهداری دانه های انار

پیام:
چکیده:
با توجه به فساد پذیری زیاد دانه های انار، پوشش دهی موجب افزایش عمرماندگاری و حفظ بازار پسندی آنها می شود. در این تحقیق، صمغ فارسی با غلظت 1 درصد (وزنی/حجمی) به همراه اسانس دارچین با غلظت های 25/0، 5/0 و 75/0 درصد (حجمی/حجمی) برای پوشش دهی دانه های انار استفاده و در فواصل هفت روزه نگهداری، آزمون های شیمیایی، فیزیکی و حسی، روی نمونه ها انجام شد. مقدار آنتوسیانین کل  نمونه ها، از روز اول تا هفته سوم روند کاهشی داشت و افزایش زمان نگهداری و غلظت اسانس، موجب کاهش معنی دار(p<0.05) اسیدیته نمونه ها گردید. افزایش سفتی بافت از روز اول تا هفته سوم در دانه های انار مشاهده شد اما مواد جامد محلول و فنل کل تغییرات قابل ملاحظه ای در نمونه های مختلف نداشتند و بر اساس نتایج آزمون حسی، تفاوت قابل ملاحظه ای بین میزان مقبولیت طعم و بوی نمونه های مختلف وجود نداشت (p<0.05)، همچنین پوشش حاوی اسانس، به طور قابل توجهی از رشد کپک روی نمونه ها جلوگیری کرد. با پوشش دهی دانه های انار و انتخاب غلظت مناسب اسانس دارچین یا مواد مشابه می توان زمان ماندگاری، بازارپسندی و کیفیت تغذیه ای دانه انار را به میزان مناسب و قابل توجهی حفظ کرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
67 -76
لینک کوتاه:
magiran.com/p1989020 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.