طبقه بندی توت فرنگی بر اساس میزان رسیدگی و اندازه به کمک ماشین بینایی

پیام:
چکیده:
در این پژوهش برای درجه بندی میوه توت فرنگی از لحاظ اندازه و میزان رسیدگی از بینایی ماشین و شبکه عصبی مصنوعی استفاده شد. ابتدا یک الگوریتم پردازش تصویر برای استخراج ویژگی های رنگ و اندازه توت فرنگی توسعه داده شد و سپس درجه بندی توت فرنگی بر اساس اندازه به سه طبقه ممتاز، درجه یک و درجه دو و بر اساس میزان رسیدگی به کمک ویژگی های رنگی به سه طبقه رسیده، نیم رس و نارس انجام شد. نتایج تحلیل حساسیت نشان داد که درجه بندی بر اساس اندازه به ویژگی قطر بزرگ، قطر کوچک، محیط و مساحت حساسیت بیشتری دارد. همچنین بر اساس همبستگی بین میزان مواد جامد محلول و رنگ محصول، a* و S از میان بقیه ویژگی های رنگی برای درجه بندی بر اساس میزان رسیدگی انتخاب شدند. در نهایت نتایج نشان داد که شبکه عصبی مصنوعی قادر است با دقت کلی 04/94 و 14/95 به ترتیب درجه بندی بر اساس اندازه و میزان رسیدگی را انجام دهد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
145 -154
لینک کوتاه:
magiran.com/p1989026 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.