بررسی شاخص های انرژی و اثرات زیست محیطی تولید نان صنعتی به روش چرخه حیات

پیام:
چکیده:
در این پژوهش به بررسی انرژی مصرفی، انتشار آلاینده های زیست محیطی، مدل سازی و بهینه سازی آن ها در مراحل مختلف تولید گندم دیم و نان در استان گیلان پرداخته شده است. داده های مورد نیاز در سال 94، از طریق تکمیل پرسش نامه توسط کشاورزان، بایگانی اسناد جهاد کشاورزی، بازدید از کارخانه تولید نان فانتزی سالم و نانوایی نان سنگک و مصاحبه با کارشناسان مربوطه جمع آوری شد. همچنین با ارزیابی آلاینده های زیست محیطی، بیشترین بار زیست محیطی در شاخص های مختلف محاسبه شد. با استفاده از نتایج به دست آمده، میانگین کل انرژی نهاده ها و ستانده های دانه گندم به ترتیب 27/15651 و 02/27603 مگاژول برهکتار و کل انرژی مصرفی در زنجیره تولید نان فانتزی و سنتی به ترتیب 17/263299 و  28/468747 مگاژول بر ده تن نان به دست آمد. مقدار نسبت انرژی تولید گندم برابر با 76/1 گزارش شد که نشان دهنده ی کارایی مثبت تولید گندم دیم در سطح منطقه مورد مطالعه می باشد. نتایج تحلیل پوششی داده نیز نشان داد که می توان با اعمال مدیریت بهتر نسبت انرژی را از 76/1 به70/2 رساند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
155 -168
لینک کوتاه:
magiran.com/p1989027 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.