تهیه امولسیون پیکرینگ از کانتازانتین و پایدارسازی آن توسط نانوکریستال سلولز

پیام:
چکیده:
هدف از این تحقیق تهیه امولسیونی فوق پایدار برای کانتازانتین با نانوکریستال سلولز و بررسی صفات فیزیکوشیمیایی آن بود. کانتازانتین استفاده شده در این تحقیق متابولیت باکتری Dietzia natronolimnaea HS-1 بود. نانوذرات سلولز از الیاف کتان با روش هیدرولیز اسیدی تهیه گردید. نتایج پراکندگی نور دینامیک، میکروسکوپ نیروی اتمی نشان داد که طول ذرات 11±112 و قطر 2±5 نانومتر بود. بلورینگی ذرات پس از هیدرولیز از 4/76 برای الیاف کتان به 6/86 درصد رسید. نتایج آزمون اسپکتروسکوپی فوریه (ATR) نشان داد گروه های هیدروکسیل سطحی نانوکریستال نسبت به سلولز بیشتر بوده و هضم کامل همی سلولز توسط اسید صورت گرفت. امولسیون های پیکرینگ روغن در آب با استفاده از هموژنایزر اولتراسونیک تهیه شدند. نتایج آزمون های ریخت شناسی بیانگر نمونه ای با پراکندگی ذرات یکسان بود. امولسیون ها در شرایط محیطی پایداری بسیار خوبی از خود برای مدت زمان طولانی نشان دادند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
179 -190
لینک کوتاه:
magiran.com/p1989029 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.