مقایسه کاربرد ستون های مختلف برای آنالیز آکریلامید در چیپس سیب زمینی با روش کروماتوگرافی مایع

پیام:
چکیده:
آکریلامید ترکیبی است سمی که در برخی از مواد غذایی فرآیند شده ایجاد می شود. هدف از این پژوهش، ارائه یک روش آسان و قابل اطمینان برای اندازه گیری آکریلامید در چیپس سیب زمینی بود. بدین منظور، اثر 5 ستون ODS-H-C18 Optimal، Sphere-Image 80-5 ODS 2، Zorbax Hilic Plus، Lichrosorb-100 NH2 و Shodex NH2P-50 4E بر جداسازی و اندازه گیری آکریلامید در چیپس بررسی گردید. بهترین نتایج با کاربرد ستون آمینه نسل جدید Shodex NH2P-50 4E، به دست آمد و پیک آکریلامید با موفقیت و بدون نیاز به انجام مراحل پاکسازی با فاز جامد جداسازی شد. منحنی کالیبراسیون استاندارد در محدوده μg/L 5000-100 کاملا خطی بود (997/0=R2). درصد بازیافت در محدوده 9/95% تا 2/102% ، حد شناسایی و حد تعیین مقدار کمی نیز به ترتیب  μg/kg9 و μg/kg 27 به دست آمد. تکرار پذیری این روش مناسب بوده و شاخص انحراف استاندارد نسبی برابر 39/4% بود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
223 -239
لینک کوتاه:
magiran.com/p1989033 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.