ارزیابی قابلیت های اکولوژیکی تالاب هامون جهت توسعه فعالیت های بوم گردی با استفاده از مدل SWOT و AHP

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
تالاب ها بوم سازگان های بی نظیری هستند که ویژگی های بوم شناختی منحصربه فردی دارند. تالاب ها با دارا بودن طیف گسترده ای از کارکردها دارای ارزش های بوم شناختی ویژه نیز می باشند. تالاب بین المللی هامون یکی از
تالاب های مهم دنیا محسوب می شود و از لحاظ اکولوژیکی و بوم شناختی جزء تالاب های منحصربه فرد کشور می باشد. هدف پژوهش حاضر نیز ارزیابی توانمندی های اکولوژیکی و زیست محیطی تالاب هامون جهت انجام فعالیت های بوم گردی می باشد. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و پیمایشی است که برای تجزیه وتحلیل داده ها از مدل SWOT و AHP استفاده شده است. نتایج پژوهش با استفاده از مدلSWOT  نشان می دهد مهم ترین نقطه قوت تالاب هامون توان های بالقوه اکولوژیکی و زیست محیطی در زمان پرآبی با امتیاز وزنی 7656/0 و در مقابل مهم ترین نقطه ضعف، ضعف مدیریت های بحران در زمان خشکسالی و کم آبی با امتیاز وزنی 8500/0 است. همچنین مهم ترین فرصت تالاب هامون ثبت به عنوان هفتمین تالاب آب شیرین مناطق بیابانی جهان با امتیاز وزنی 9965/0 و مهم ترین تهدید که تالاب هامون با آن مواجه است خشکسالی های شدید و مداوم در منطقه با امتیاز وزنی 988/0 می باشد. نتایج پژوهش آستانه آسیب پذیری تالاب هامون را با توجه به نقاط ضعف و تهدیدات بالا ارزیابی نموده است و در نهایت جهت تقویت نقاط قوت و فرصت های اکوسیستم و کاهش نقاط ضعف و تهدیدات استراتژی های راهبردی ارائه می دهد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 15
لینک کوتاه:
magiran.com/p1989490 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!