شبیه سازی و پیش بینی تغییرات زمانی- مکانی کاربری های شهری با استفاده از مدل CA_Markov (مطالعه موردی: شهر بجنورد)

پیام:
چکیده:
رشد روز افزون جمعیت و توسعه ساخت و سازهای شهری باعث تغییر در کاربریها می شود. به خصوص تغییر کاربری در زمین های کشاورزی که در تامین نیازهای غذایی انسان ها نقش بسزایی دارند .  با توجه به این مساله نیاز به برنامه ریزی در جهت حفظ و نگهداری زمین های با ارزش کشاورزی و حفاظت از محیط زیست امری مهم در دنیای امروز است.  یکی از راه هایی که می تواند برای برنامه ریزی موثر و مفید باشد، شبیه سازی تغییر کاربری ها با توجه به پارامترهای تاثیر گذار در تغییرات در طول زمان است. در این تحقیق به بررسی تغییرات و شبیه سازی کاربریهای شهر بجنورد با کمک مدل CA_Markovپرداخته شد.  از نقشه های کاربری  دو دوره زمانی برای کالیبره کردن مدل ها و به منظور اعتبارسنجی مدلها از روش Validate که یک روش آماری برای اعتبارسنجی مدل ها است استفاده شده است. بررسی خروجی نقشه های حاصل از مدل   CA_Markov نشان می دهد که بیشترین رشد در کاربری مناطق ساخته شده وجود دارد.  در سال 1400 کاربری مناطق ساخته شده 5.3 درصد نسبت به سال 1388 رشد خواهد داشت و در دوره های بعد آهنگ رشد به طور میانگین 3.5 درصد است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
71 -90
لینک کوتاه:
magiran.com/p1989494 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!