بررسی تاثیر تنظیمات پارامترهای سخت افزاری بر انرژی مصرفی در الگوریتم ضرب برداری ماتریس های تنک بر روی پردازنده های گرافیکی

پیام:
چکیده:
ضرب برداری ماتریس های تنک الگوریتمی ساده اما بخش بسیار مهمی از برنامه های جبر خطی و علمی در حوزهی ریاضی و فیزیک است و به دلیل طبیعت قابل موازی سازی آن، پردازنده- های گرافیکی یکی از گزینه های بسیار مناسب و مهم برای انتخاب بستر اجرایی آن است. در طی سالهای اخیر با توجه به تاکید محققان برای در نظر گرفتن انرژی مصرفی به عنوان یکی از اهداف اصلی طراحی در کنار کارآیی، تلاشهای بسیار کمی جهت بهبود انرژی مصرفی این الگوریتم بر روی پردازندهی گرافیکی انجام شده است. در این مقاله از منظر بهینگی مصرف انرژی در کارآیی به دست آمده، به این مسیله پرداخته شده است.

با بهره وری از قابلیت تنظیم پیکربندی که در پردازنده های گرافیکی مدرن معرفی شده است، با بررسی آماری رفتار این الگوریتم هنگام استفاده از قالبهای مختلف ذخیره سازی ماتریس تنک و تنظیمات مختلف سخت افزاری برای بیش از 200 ماتریس نمونهی تنک، بهترین تنظیمات پیکربندی برای الگوریتم ضرب برداری ماتریس تنک با قالب های مختلف ذخیره سازی بر روی پردازندهی گرافیکی به دست آمده است. این پیکربندی برای هر قالب ذخیره سازی، به گونهای انتخاب شده است که در تمام نمونه های بررسی شده به عنوان بهترین پیکربندی نتیجه داده باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
67 -78
لینک کوتاه:
magiran.com/p1989523 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.