ردیابی بیماری کوی هرپس ویروس (KHVD) در برخی مزارع کپورماهیان کشور: مطالعه مولکولی و آسیب شناسی

پیام:
چکیده:
بیماری کوی هرپس ویروس، سبب ایجاد یک ویرمی حاد با تلفات تا 100 درصد در کپورماهیان می شود.  با توجه به بروز تلفات هر ساله و قابل توجه در مزارع کپور ماهیان پرورشی به ویژه مزارع استان خوزستان، احتمال ویروسی بودن بیماری در این مزارع وجود دارد.  لذا هدف از این مطالعه، امکان شناسایی ویروس عامل KHVD در این مزارع بوده است.  با مراجعه به 14 مزرعه درگیر در طی سال های 94-95، در صورت بروز تلفات، بلافاصله ماهی کالبدگشایی و از بافت های آبشش و کلیه هر کدام یک گرم نمونه اخذ و در الکل 80 درصد قرار داده شد و پس از برچسب گذاری برای پروسه ی آزمایشگاهی به آزمایشگاه انتقال داده شد و به روش Nested PCR (کیت IQ2000) مورد مطالعه قرار گرفت.  برای مطالعه ی آسیب شناسی از بافت های آبشش، کلیه، کبد، مغز، قلب و روده چهار گونه کپور پرورشی نمونه گیری و از فرمالین 10 درصد استفاده شد.  نتایج حاصل از PCR برای تعداد 7 نمونه از نمونه های مورد آزمایش در استان های خوزستان و گیلان با ایجاد باندهای 229 و یا 440 bp برای بیماری KHV مثبت تشخیص داده شد.  در مطالعات آسیب شناسی مقاطع بافت آبشش، هایپرپلازی سلول های اپیتیلیوم پوششی لاملاهای ثانویه به همراه نفوذ سلول های التهابی اغلب تک هسته ای (به ویژه لنفوسیت ها) در اغلب مقاطع بافتی مشاهده شد.  همچنین در تعدادی از مقاطع بررسی شده، نکروز شدید سلول های اپیتلیوم پوششی لاملاهای آبششی دیده شد.  در بررسی مقاطع بافتی، کلیه در اغلب مقاطع، ساختار طبیعی داشته و فقط در تعداد کمی از توبول های ادراری به ویژه توبول های پروگزیمال، تورم سلولی در اپیتیلوم پوششی دیده شد.  گنجیدگی های داخل هسته ای در تعدادی از سلول های بافت مغز، قلب و روده به صورت کروماتین مارژینه مشاهده شد.  نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می دهد که برخی مزارع کپورماهیان کشور در استان های خوزستان و گیلان، مبتلا به بیماری KHVD بوده که می تواند یکی از عوامل دخیل در ایجاد سندرم تلفات تابستانه ی کپور ماهیان محسوب شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
69 -78
لینک کوتاه:
magiran.com/p1992097 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.