بررسی انگل های کرمی در ماهی زمین کن دم نواری (Platycephalus indicus) خلیج فارس

پیام:
چکیده:
در سال های اخیر، تلفات زیادی در اثر آلودگی های مختلف انگلی در ماهیان اتفاق افتاده است.  شناسایی آلودگی های انگلی ماهیان بومی، کمک زیادی به جلوگیری از ورود آلودگی به مزارع پرورشی نیز می کند.  با توجه به اهمیت این قضیه و برای ممانعت از بروز بیماری های زئونوز، بررسی انگل های ماهیان دارای اهمیت زیادی می باشد.  مطالعه ی حاضر نیز به منظور بررسی انگل های کرمی در ماهی زمین کن دم نواری (Platycephalus indicus) حوزه ی خلیج فارس (در بازار شهرستان اهواز) صورت گرفت.  در مطالعه ی حاضر، 100 قطعه ماهی زمین کن دم نواری خریداری و به آزمایشگاه منتقل گردید.  انگل ها پس از جداسازی از قسمت های مختلف ماهی، به الکل 70 درصد منتقل و در مرحله ی بعد شناسایی آن ها توسط کلیدهای شناسایی صورت گرفت.  در این مطالعه، 90 درصد از ماهیان دارای آلودگی های متفاوت کرمی بودند.  بیش ترین میزان آلودگی مربوط به ترماتود Duosphincter zancli بودند.  نماتودهای شناسایی شده در این مطالعه شامل Capillaria sp.، Porrocaecum sp. و Hysterothylacium sp. بود و نماتود هیستروتیلاسیوم بیش ترین فراوانی را در بین آن ها داشت.  آکانتوسفال Serrasentis sp. و سستود Trypanorhyncha sp. نیز در این ماهی مشاهده گردیدند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
79 -88
لینک کوتاه:
magiran.com/p1992098 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.