ارزیابی رادیوگرافی اثر کلرپرومازین و سیزاپراید بر زمان عبور ماده حاجب از دستگاه گوارش گربه

پیام:
چکیده:
رادیوگرافی با ماده ی حاجب، یک روش تصویربرداری تشخیصی است که تصاویر با وضوح بالا را از دستگاه گوارش ارائه می کند و نقش برجسته ای را در نشان دادن زمان عبور مواد از دستگاه گوارش در حیوانات کوچک و انسان ایفا می نماید.  هدف از انجام تحقیق حاضر، ارزیابی رادیوگرافی اثر داروهای کلرپرومازین و سیزاپراید بر زمان عبور ماده ی حاجب از دستگاه گوارش گربه بود.  تحقیق بر روی 18 قلاده گربه ی بومی بالغ و سالم از نظر بالینی، انجام گرفت.  بدین منظور، گربه ها به 3 گروه تقسیم شدند.  گروه شاهد، که قبل از تجویز ماده ی حاجب، تنها کتامین (20 میلی گرم/کیلوگرم) دریافت کرده بودند.  گروه کلرپرومازین، که داروی کلروپرومازین (5/0 میلی گرم/ کیلوگرم و به شکل داخل عضلانی) و کتامین دریافت کرده بودند و گروه سیزاپراید، که داروی سیزاپراید (5/2 میلی گرم/ گربه بر حسب وزن بدن و به شکل خوراکی) و کتامین را قبل از تجویز ماده ی حاجب دریافت کردند.  در هر گروه، 6 قلاده گربه وجود داشت که 3 قلاده از آن ها نر و 3 قلاده دیگر ماده بودند.  رادیوگراف های متعدد در زمان های صفر، 20، 40 و 60 دقیقه، بعد از تجویز ماده ی حاجب تهیه و هر یک ساعت تا رسیدن ماده ی حاجب به قولون دنبال شد.  بررسی زمان شروع تخلیه ی ماده ی حاجب از معده، نشان داد که گروه شاهد با گروه کلرپرومازین تفاوتی نداشت، ولی گروه سیزاپراید با گروه های شاهد و کلرپرومازین، اختلاف معنی داری داشتند.  میانگین زمان تخلیه ی کامل ماده ی حاجب از معده برای گروه شاهد، 70 دقیقه، گروه کلرپرومازین 3/43 و گروه سیزاپراید 30 دقیقه بود و اختلاف معنی دار، بین گروه شاهد با دو گروه دیگر مشاهده گردید و بین گروه های دریافت کننده سیزاپراید و کلرپرومازین اختلاف معنی داری وجود نداشت.  جنسیت، تاثیری بر زمان تخلیه ی ماده ی حاجب از دستگاه گوارش نداشت.  نتایج نشان داد که گروه های مختلف درمانی، در زمان شروع تخلیه ی معده از ماده ی حاجب، تفاوت معنی دار دارند، اما بر دفع کلی ماده ی حاجب از دستگاه گوارش تفاوت معنی داری دیده نشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
97 -105
لینک کوتاه:
magiran.com/p1992100 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.