بررسی نقش واسطه ای کارایی سرمایه گذاری بر رابطه بین محافظه کاری و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:
پیام:
چکیده:
محافظه کاری در حسابداری را می توان به عنوان سازوکاری نام برد که، اگر به درستی اعمال شود، به حل بسیاری از مسائل نمایندگی و عدم تقارن اطاعاتی منجر خواهد شد، که به طورکلی از شکاف روزافزون بین مدیران و تامین کنندگان منابع مالی واحدهای تجاری ناشی می شود که این امر موجب بهبود عملکرد شرکت می گردد. هدف این تحقیق، بررسی نقش واسطه ای کارایی سرمایه گذاری بر رابطه بین محافظه کاری و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به این منظور، از اطلاعات 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین 1390 الی 1396 مورد بررسی قرار گرفته شده است. برای پردازش الگوی پژوهش از روش حداقل مربعات معمولی و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. همچنین، برای انجام محاسبات از نرم افزار Eviews نسخه 9 استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق حاکی از آن است که بین محافظه کاری و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مستقیم و معناداری دارد و کارایی سرمایه گذاری بر رابطه بین محافظه کاری و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرمستقیم و معناداری دارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
12 -25
لینک کوتاه:
magiran.com/p1992592 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!