بررسی مبانی فکری سهروردی با تاثیر از مکتب هرمسی

پیام:
چکیده:
در قلمرو فرهنگ و حکمت اسلامی، حوزه عرفان و تصوف از ظرفیت ویژهای برخوردار بوده است. پیشینه این قلمرو از فرهنگ حکمی ما همواره محل تلاقی سنتهای گوناگون به ویژه سنتهای تاویلی و باطنی مشرق زمین بوده است و گویا بیشترین انعکاس سنت هرمسی را باید در حکمت، عرفان و تصوف اسلا می جستجوکرد.<-p> این پژوهش، یک مطالعه تطبیقی در زمینه آراء و عقاید حکمی- اشراقی سهروردی با اندیشه های هرمسی است. آیین هرمسی یکی از قدیمیترین سنتهای فکری در تاریخ تمدن بشری بوده که به شیوه های گوناگون بر اندیشه های فلسفی بعد از خود تاثیر گذاشته است. نگارنده در پاسخ به این پرسش که آیا سهروردی از تفکر هرمسی تاثیر پذیرفته است، پس از مطالعه آثار سهروردی و نیز مکتوبات هرمس به روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه دست یافت که شیخ اشراق، از جمله کسانی است که تاثیرپذیریش از مکتب هرمسی، بیش از آن است که خود در آثارش بیان میدارد. همچنین بنیان تفکرات اشراقی او در باب شناسایی پیر و ولی، اعتقاد به سلسله مراتب نوری، اعتقاد به برتری عقل اول، طباع تام، استحاله و کیمیاگری و کشف و شهود، اسارت روح و... با افکار و اندیشه های هرمس در یک مسیر قرار میگیرد.<-p>
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
371 -391
لینک کوتاه:
magiran.com/p1993248 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.