مروری بر تجارب جهانی روش پمپاژ و تصفیه در پالایش آبخوان های آلوده

پیام:
چکیده:
کاربرد روش پمپاژ و تصفیه از چند دهه گذشته در کشورهای توسعه یافته رواج دارد و به‎دلیل پیچیدگی های عملیاتی، اعمال هزینه های احتمالی زیاد و عدم گسترش و تهدید آلودگی در دهه های گذشته، در ایران استفاده چندانی نداشته است. در این پژوهش به بررسی کامل روش پمپاژ و تصفیه برای اجرای موفق و غلبه بر عوامل شکست پروژه های پمپاژ و تصفیه در صورت اجرا در کشور پرداخته شده است.روش انجام این پژوهش از نوع کتابخانه ای بوده و مطالب براساس تجربیات اجرایی این روش در سایت های آلوده و بررسی های علمی و تجربی مختلف پیرامون این روش به‎همراه رهنودهای سازمان حفاظت محیط زیست ایالات متحده آمریکا به‎شیوه توصیفی-تحلیلی در بخش های مختلف با بیان ساده مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج نشان می دهد که موفقیت این سیستم به‎دلیل بزرگ بودن ابعاد و پیچیدگی های محیط آبخوان بستگی به استفاده از ابزار و راه کارهای درست برای درک دقیق مسئله در محیط واقعی دارد. تعیین نوع آلاینده و محدوده آلودگی از طریق نمونه برداری با ابزارهای نوین، مهار هیدرولیکی مناسب برای جلوگیری از گسترش توده آلوده، شبیه سازی کامپیوتری، عملیات پمپاژ موثر، پایش منطقه آلوده، به‎کارگیری روش مناسب تصفیه و ارزیابی عملکرد مجموع عملیات، در کاهش هزینه ها و مدت زمان اجرای طرح و موفقیت روش پمپاژ و تصفیه برای رسیدن به اهداف پاکسازی منطقه آلوده موثر هستند.کاربرد اصولی روش پمپاژ و تصفیه می تواند در جلوگیری از توسعه آلودگی منابع آب زیرزمینی و تحمیل هزینه های زیاد تصفیه جلوگیری نماید و در احیای بسیاری از آبخوان های آلوده کشور مفید و موثر واقع شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
33 -48
لینک کوتاه:
magiran.com/p1993648 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!