اعتراض به رای داوری در حقوق ایران

نویسنده:
چکیده:
یکی از ویژگی های داوری تحصیل یک رای لازم الاجرا توسط طرفین اختلاف می باشد.رای داوری هر چند که به نفع محکوم له می باشد ولی همیشه این امکان وجود دارد که رای داوری صحیح صادر نشده باشد و یا محکوم علیه مدعی عدم صحت ان باشد.به همین دلیل است که در مقررات مربوط به داوری این حق برای طرفین پیش بینی شده است که نسبت به رای صادره اعتراض نمایند. البته اعتراض به رای داوری با اعتراض نسبت به آرای دادگاه ها متفاوت می باشد و در خصوص داوری تنها در موارد احصا شده می توان نسبت به رای داوری اعتراض و تقاضای ابطال ان را از دادگاه درخواست کرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
35 -65
لینک کوتاه:
magiran.com/p1994621 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.