تاثیر کاربرد پیش از برداشت علف کش بر تولید و ویژگی های بذر گندم و علف هرز شیرین بیان

پیام:
چکیده:
سمپاشی پیش از برداشت گندم (Spray-topping) ، روشی برای کاهش تولید بذر، بنیه بذر و جوانه زنی بذر علف های هرزی است که موفق به فرار از روش های کنترل شده اند و با تولید بذر، باعث افزایش بانک بذر خاک می شوند. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر سمپاشی پیش از برداشت بر ویژگی های بذر گندم و شیرین بیان در مراحل مختلف رشد گندم می باشد. به این منظور، آزمایش مزرعه ای در سال 1394، به صورت کرت های دوبار خرد شده و در سه تکرار، در شهرستان شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل مراحل مختلف رشد دانه گندم شامل شیری، خمیری و رسیدگی، به عنوان کرت های اصلی، کاربرد علف کش های گلایفوسیت (SL 41%) و پاراکوات (SL 20%) به عنوان کرت های فرعی و غلظت های مختلف علف کش (صفر، یک، دو و سه لیتر در هکتار) به عنوان کرت های فرعی فرعی بودند. نتایج آزمایش نشان داد که اعمال دو علف کش در مراحل مختلف رشد، تاثیر متفاوتی بر ویژگی های بذر گندم و شیرین بیان (درصد جوانه زنی، سرعت جوانه‎ زنی و بنیه بذر) داشت. در این مطالعه مشخص شد که در مرحله رسیدگی دانه گندم، کاربرد علف کش گلایفوسیت به میزان یک لیتر در هکتار، حداقل تاثیر منفی را بر روی ویژگی های بذر  گندم و بیشترین تاثیر منفی را بر روی ویژگی های بذر شیرین  بیان داشت.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
61 -74
لینک کوتاه:
magiran.com/p1995069 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!