مطالعه ساختارهای همدیدی موثر در گرد و خاک منطقه خلیج فارس

پیام:
چکیده:
در این مطالعه، شرایط جوی حاکم بر رخداد گرد و خاک در منطقه خلیج فارس و جنوب غرب ایران بررسی شد. بدین منظور سه مطالعه موردی در نظر گرفته شد که با استفاده از داده های دیدبانی ایستگاهی، تصاویر ماهواره ای، داده های جهانی ECMWF و خروجی مدل هایHYSPLIT  و DREAM تحلیل و بررسی شدند. نتایج نشان داد، جریان های شمال غربی سطح زمین در کشورهای همسایه غربی یکی از عوامل اصلی انتقال گرد و خاک به سمت جنوب غرب ایران هستند. از طرف دیگر الگو های تراز میانی جو اعم از ناوه، پشته یا جریان های مداری، نقش بنیادی در انتقال گرد و خاک ندارند و در هر شرایطی با جریان های شمالی سطح زمین انتقال گرد و خاک رخ می دهد. از طرف دیگر نتایج نشان داد، سرعت قائم پایین سو در تراز 925 hPa بین Pa/s 2/0 تا 6/0 برای حاکمیت گرد و خاک در نزدیکی سطح زمین مناسب است. همچنین اثر نیروی اصطکاک سطح زمین باعث عدم حرکت گرد و خاک در راستای شمالی- جنوبی شده و در نتیجه موجب گسترش بیشتر در منطقه می شود. خروجی مدل HYSPLIT، به خوبی مسیر حرکت ذرات را در راستای بادهای شمال غربی پیش بینی نمود و خروجی مدل DREAM، کاهش دید افقی را به خوبی نشان داد. با مقایسه دید افقی در شهر اهواز و آبادن و همچنین بررسی خروجی مدل HYSPLIT می توان دریافت که در شهر اهواز، گرد و خاک محلی نیز شکل گرفته که علاوه بر منشا برون مرزی، می توان به منشاهای درون مرزی گرد و خاک نیز توجه داشت.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
53 -64
لینک کوتاه:
magiran.com/p1995213 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!