ارزیابی روند کارایی و بهره وری باغات انگور منطقه سیستان

پیام:
چکیده:
هدف از انجام این پژوهش ارزیابی کارایی بهره برداران انگور منطقه سیستان با استفاده از روش های ناپارامتری می باشد. اندازه گیری کارایی انگورکاران و مقایسه عملکرد آنها نقش مهمی در ارتقاء سطح کارایی و بهره وری آنها داشته و پشتوانه ای برای برنامه ریزی بهره برداران این محصول نوبرانه در منطقه سیستان می باشد. یکی از روش های معمول اندازه گیری کارایی، روش تحلیل پوششی داده ها است. این روش علیرغم مزایایی که دارد، در زمانی که تعداد واحدهای تصمیم گیری کم است، به خوبی قادر به اندازه گیری کارایی نیست. لذا، با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی پنجره ای تعداد واحدهای تصمیم گیرنده افزایش پیدا می کند و به خوبی می توان کارایی بهره برداران را اندازه گیری کرد. در این پژوهش با استفاده از رویکرد تحلیل پنجره ای داده ها در بازه زمانی 1395-1390 کارایی انگورکاران سیستان تعیین خواهد شد. با توجه به نتایج بدست آمده در مورد کارا و یا ناکارا بودن بهره برداران، شهرستان های زابل و هیرمند و زهک مقدار کارایی آنها کمتر از یک می باشد که نشان دهنده ناکارا بودن بهره برداران انگورکار می باشد و همچنین مقادیر شاخص بهره وری مالم کوئیست نشان می دهد که بیشترین میانگین تغییرات بهره وری کل برای شهرستان زهک با مقدار 05/1 در طی دوره مذکور است. یکی از موثرترین عوامل در تغییرات بهره وری کل در کشاورزی، تغییرات تکنولوژی بوده است. پیشنهاد می شود که برای افزایش کارایی و بهره وری محصول انگور در منطقه از فناوری جدید تکنولوژی کشاورزی (یکپارچه سازی باغات و استفاده از آبیاری نوین) استفاده شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
45 -63
لینک کوتاه:
magiran.com/p1995287 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.