مدل سازی میزلرزه برای جداسازی لرزه یی مدفن زائده های جامد شهری با آسترهای مصنوعی زمینی (مطالعه ی موردی:مدفن کهریزک تهران)

پیام:
چکیده:

بارهای لرزه یی ناشی از جابه جایی های داخلی مدفن های زباله ی شهری، اعم از سیستم آستر تحتانی، سیستم پوشش، پی و فصول مشترک می توانند باعث آسیب سازه های مذکور شوند. مصالح مصنوعی صیقلی واقع در زیر سازه ها می توانند با مکانیسم لغزندگی و جذب انرژی وارده از زلزله ها باعث حفاظت لرزه یی شوند. در مطالعه ی حاضر، بررسی های آزمایشگاهی به منظور ارزیابی نقش جداسازی بستر درون خاکی بر روی پاسخ لرزه یی مدفن زباله ی شهری کهریزک تهران انجام شده اند. آزمایش های میزلرزه روی خاکریز زباله ی جامد شهری عایق شده با آسترهای شبه بیضوی در معرض تحریک های سینوسی هارمونیک در بستر انجام شده اند. نتایج حالت های جداشده و جدانشده بر حسب جابه جایی دائمی و پاسخ لرزه یی مقایسه و مشاهده شد که در تمامی ترازها و حرکت های ورودی، خصوصا حرکات ورودی با شدت بالا، شتاب های طیفی داخل خاکریز به واسطه ی جداسازی بستر کاهش یافته اند. نتایج مطالعه ی حاضر، کاربرد مناسب آسترهای ژئوسنتتیکی در مقاوم سازی لرزه یی مدفن ها را نشان داده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
105 -113
لینک کوتاه:
magiran.com/p1996252 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.