بهینه سازی بر مبنای شبیه سازی سیستم موجودی چندسطحی در زنجیره تامین دارویی در شرایط عدم قطعیت و اولویت بندی تقاضاها (مطالعه موردی داروسازی ثامن مشهد)

پیام:
چکیده:
یکی از مباحث مهم در یکپارچگی اجزاء زنجیره تامین، مدیریت موجودی ها است. تحقیقات نشان می دهد که مدیریت موجودی زنجیره تامین در مقایسه با مدیریت موجودی مستقل هریک از اجزاء، کارایی بیشتری دارد. در این مقاله یک مدل شبیه سازی برای مسئله کنترل موجودی چندسطحی در زنجیره تامین با نرم افزار ارنا ایجاد شده است. زنجیره تامین مورد نظر شامل خرده فروش، مرکز توزیع، تولیدکننده و تامین کننده می باشد. در این مقاله با فرض اینکه مدل به صورت چندمحصولی و با اولویت متفاوت بین محصولات تشکیل شده و پارامترهای تقاضا و موعد تحویل دارای عدم قطعیت می باشد. همچنین سیاست سفارش دهی همه سطوح به غیر از تولیدکننده (r,Q) است. تولیدکننده به دلیل محدودیت فضای انبار از سیاست (r,R) استفاده می کند. با توجه به اینکه زنجیره تامین مورد نظر دارویی است، حداکثر نمودن سطح سرویس به مشتریان از اهمیت زیادی برخوردار است. برای نشان دادن کاربردی بودن این مدل، زنجیره تامین داروسازی ثامن مشهد به عنوان مطالعه موردی مورد تحقیق قرارگرفته است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
29 -33
لینک کوتاه:
magiran.com/p1996509 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!