مقایسه تطبیقی نقش های جنسیتی در رویکرد اسلامی و جامعه شناختی*

نویسنده:
پیام:
چکیده:
تمایز در تعریف نقش های جنسیتی، از مهم ترین ممیزه های رویکرد اسلامی و جامعه شناختی است. طبق دیدگاه جامعه شناختی، فرهنگ از منابع مهم در تعریف نقش جنسیتی است، یعنی در فرهنگ های مختلف تفاوت های بارزی بین نقش های اجتماعی وجود دارد. همچنین تقسیم بندی نقش ها بر اساس جنسیت، به شکل متمایز یافته آن پس از صنعتی شدن جوامع رخ داده است و سرعت تغییر جوامع و دگرگونی های اجتماعی بر تغییر نقش های اجتماعی موثر بوده و به حذف یا تعدیل نقش ها منجر شده است. اما در دیدگاه اسلامی زن از نظر انسانیت، ارزشمندی و کرامت انسانی، هیچ تفاوتی با مرد ندارد، اما در نقش های خانوادگی، اجتماعی و برنامه ریزی ها باید به تناسبات تکوینی و کارکردهای متمایز ایشان توجه شود و تفاوت های طبیعی، منشا انتظارات از نقش های زنانه و مردانه قرار گیرد. مقایسه دیدگاه دینی با رویکرد جامعه شناختی نشان می دهد که عمده تفاوت رویکرد درباره نقش های جنسیتی به تعریف متفاوت جنسیت به عنوان امری اجتماعی یا طبیعی باز می گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
59 -81
لینک کوتاه:
magiran.com/p1998255 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.