الگوی شایستگی های اجتماعی در روابط اجتماعی معصومین با تاکید بر فرهنگ علوی و رضوی*

پیام:
چکیده:
در این پژوهش، به دنبال الگویی از شایستگی های اجتماعی در سیره و فرهنگ معصومین‰، به خصوص فرهنگ علوی و رضوی در روابط اجتماعی هستیم تا با شناخت هر چه بهتر آن، توسط دیگران به کار بسته شود. هدف از انجام این پژوهش، ارائه الگوی شایستگی های اجتماعی برای سرمایه انسانی بر اساس سیره معصومین‰، با تاکید بر فرهنگ علوی و رضوی است و با توجه به هدف پژوهش، سوال پژوهش عبارت است از این که الگوی (ابعاد و مولفه های) شایستگی های اجتماعی از دیدگاه اسلام (قرآن و معصومین‰)، با تاکید بر فرهنگ علوی و رضوی کدام است؟ در این راستا و برای پاسخ گویی به این سوال، از روش تحلیل محتوا از نوع کیفی به روش تحلیل مضمون (تماتیک) به کمک تکنیک دلفی، برای تایید اعتبار و اطمینان آن استفاده شده است. پس از مطالعه دقیق متون (اسناد و مدارک علمی و آیات و روایات)، مفاهیم حاصل از آن استخراج گردید و به هر کدام، یک کد اختصاص داده شد. سپس، مفاهیم مشابه شناسایی شد و با ترکیب آن ها، تم های (مقوله) فرعی تدوین گردید و در نهایت، به تایید اجماع متخصصان در سه مرحله رسید و الگوی نهایی استخراج و تایید شده است. به طور کلی، یافته های پژوهش در دو تم اصلی شروع رابطه (آغازگری) و ارتقاء رابطه (خودگشودگی و هم دلی) است که هر کدام، دارای زیر تم های (تم های فرعی) متعددی هستند که در بخش یافته های پژوهش آورده شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
139 -175
لینک کوتاه:
magiran.com/p1998275 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.