بررسی نقش ارزش های اخلاقی، هویت و اعتماد اجتماعی بر امنیت انسانی (مورد مطالعه شهر تهران)

پیام:
چکیده:
امنیت از شاخص های اساسی رفاه انسان ها محسوب می شود و چرخ های رشد و تعالی جامعه و افراد آن در گرو تامین این نیاز اساسی است. امنیت انسانی را از جمله مقولات و مفاهیم بنیادینی باید به شمار آورد که امروزه توجه بسیاری از امنیت پژوهان ا ر به خود معطوف داشته است. در پژوهش حاضر سعی شده است تا از میان متغیرهای متعددی که بر امنیت انسانی اثرگذار هستند، تاثیر ارزش های اخلاقی، هویت اجتماعی و اعتماد اجتماعی بر امنیت انسانی در میان شهروندان تهرانی مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور پرسشنامه ای طراحی گردید و روایی و پایایی آن مورد سنجش قرار گرفت. سپس به صورت در دسترس در میان 389 نفر از شهروندان تهرانی توزیع شد. داده های بدست آمده با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت pls تحلیل که نتایج حاکی از تاثیرگذاری ارزش های اخلاقی و هویت اجتماعی و اعتماد اجتماعی بر امنیت انسانی در میان شهروندان تهرانی بود. اما در این میان، ارزش های اخلاقی و هویت اجتماعی، نقش پر رنگ تر و اعتماد اجتماعی تاثیر کمتری داشت.
نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
55 -72
لینک کوتاه:
magiran.com/p1998469 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!