واکاوی و تحلیل امنیت و مولفه های آن در فقه سیاسی اسلام

پیام:
چکیده:
امنیت یکی از نیازهای اساسی بشر و از سوی دیگر فقه سیاسی است که عهده دار تنظیم روابط درونی و بیرونی مسلمانان بر اساس قسط و عدل است و متعهد به کارشناسی و پرداختن به زوایا و ابعاد گوناگون آن می باشد. مساله اصلی این است که ابعاد و حدود سیاسی اجتماعی امنیت در فقه سیاسی شیعه چیست؟ با رویکرد به این پرسش هدف از پژوهش حاضر تحلیل ابعاد و شاخصه های سیاسی- اجتماعی امنیت در فقه سیاسی شیعه می باشد. این تحقیق از نوع تحقیقات تحلیلی- اسنادی می باشد. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است که با ابزار فیش برداری از کتاب ها، مقالات و... اطلاعات لازم گردآوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در فقه شیعه امنیت سیاسی در ابعاد؛ سیاست خارجی، امنیت قضایی و امنیت نظامی، در بعد اجتماعی امنیت شامل؛ امنیت فرهنگی، همبستگی اجتماعی، مشورت و مشارکت عمومی در تصمیم گیری ها، وحدت ملی و همبستگی ایمانی، اهتمام به امور دیگران و حل مشکلاتشان، تعاون و همکاری در کارهای نیک، ضرورت حفظ روابط اجتماعی و نهی از دوری گزیدن از اجتماع می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
97 -129
لینک کوتاه:
magiran.com/p1998471 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!