فشرده سازی برای قاب های کاملا منظم بر اساس قسمت متمم صفرشان

پیام:
چکیده:
فرض کنیم قاب باشد. مجموعه همه ایده آل های منظم از قسمت متمم صفر ؛ یعنی ، را با نشان می دهیم. در این مقاله به بررسی این ایده آل ها می پردازیم. نشان می دهیم که قابی کاملا منظم و فشرده است و نگاشت با ضابطه فشرده سازی برای است که با فشرده سازی استون - چک؛ یعنی ، یکریخت است. هم چنین نشان داده شده است که دارای الحاقی راست با ضابطه است. علاوه بر این، عناصر اول و فشرده قاب را مشخص کرده و ارتباط بین ایده آل های منظم و - قاب ها را بررسی می کنیم. افزون بر این ها نشان داده شده است که قاب ، - قاب است اگر و تنها اگر هر ایده آل منظم باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
53 -66
لینک کوتاه:
magiran.com/p1998472 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.